W druku 3D można popełniać różne błędy, zarówno na etapie przygotowania modelu, jak i podczas procesu drukowania. Oto kilka najczęściej występujących błędów w druku 3D oraz jak można im zaradzić:

1. Nieprawidłowe ustawienia drukarki:

 • Problem: Niewłaściwie skonfigurowane ustawienia temperatury dyszy i stołu, prędkości druku, wysokości warstwy itp.
 • Rozwiązanie: Przed drukiem sprawdź zalecane parametry dla używanego materiału. Regularnie kalibruj drukarkę i dostosowuj ustawienia w zależności od specyfiki projektu.

2. Nieodpowiednie przygotowanie powierzchni drukowania:

 • Problem: Nieczysta lub niewłaściwie przygotowana powierzchnia, co może prowadzić do problemów z przyczepnością.
 • Rozwiązanie: Regularnie czyszcz powierzchnię stołu drukarki, stosuj odpowiednie środki do poprawy przyczepności (np. kleje, taśmy malarskie, spraye adhezyjne).

3. Zbyt mała/lub za duża przerwa między dyszą a stołem:

 • Problem: Nieprawidłowy odstęp może prowadzić do słabej adhezji pierwszej warstwy lub zbyt silnego docisku.
 • Rozwiązanie: Skonfiguruj odpowiednią odległość między dyszą a stołem w zależności od materiału i wymagań projektu.

4. Brak odpowiedniego chłodzenia modelu:

 • Problem: Nadmierna ciepło podczas drukowania może prowadzić do deformacji modelu, szczególnie w przypadku cienkich ścianek.
 • Rozwiązanie: Ustaw odpowiednią konfigurację chłodzenia w swoim slicerze, aby zapewnić równomierne chłodzenie modelu i uniknąć zniekształceń.

5. Niewłaściwa geometria modelu:

 • Problem: Model zbyt skomplikowany lub z problematycznymi funkcjami, takimi jak cienkie elementy, może nie drukować się poprawnie.
 • Rozwiązanie: Przed drukiem przeprowadź analizę modelu pod kątem błędów i upewnij się, że jest odpowiednio przygotowany do druku 3D. Zastosuj wsparcie w slicerze tam, gdzie jest to konieczne.

6. Problemy z filamentem:

 • Problem: Niskiej jakości filament lub stary filament może prowadzić do problemów z ekstruzją lub słabej jakości druku.
 • Rozwiązanie: Wybierz wysokiej jakości filament odpowiedni do twoich potrzeb i przechowuj go zgodnie z zaleceniami producenta.

7. Błędy w slicerze:

 • Problem: Niepoprawne ustawienia w slicerze mogą prowadzić do nieprawidłowego generowania kodu G i błędów w druku.
 • Rozwiązanie: Przed drukiem upewnij się, że wszystkie ustawienia w slicerze są poprawne i zgodne z wymaganiami twojego projektu.

8. Nieprawidłowa kalibracja osi:

 • Problem: Oś drukarki 3D nie jest odpowiednio skalibrowana, co może prowadzić do nieprawidłowego położenia warstw.
 • Rozwiązanie: Regularnie kalibruj osie drukarki 3D, aby zapewnić dokładność i precyzję drukowania.

9. Problemy z cieńkimi ściankami:

 • Problem: Drukowanie zbyt cienkich ścianek może prowadzić do trudności w utrzymaniu ich integralności.
 • Rozwiązanie: Ustaw odpowiednią grubość ścianek w slicerze i używaj wsparcia w obszarach, które tego wymagają.

10. Nadmiarne wsparcie:

 • Problem: Zbyt duża ilość wsparcia może prowadzić do trudności w ich usunięciu i wpływać na wygląd końcowy modelu.
 • Rozwiązanie: Dostosuj ustawienia wsparcia w slicerze, aby zmniejszyć jego ilość i optymalizować proces drukowania.

Poprawne identyfikowanie i eliminowanie tych błędów wymaga cierpliwości, eksperymentowania i znajomości swojej drukarki oraz materiałów. Regularne testowanie i dostosowywanie parametrów druku 3D są kluczowe dla osiągnięcia wysokiej jakości wydruków.

20 najczęstszych problemów z drukarkami 3D

 1. Problem: Filament nie wciąga się do ekstrudera

  • Rozwiązanie: Sprawdź, czy filament jest prawidłowo załadowany i czy nie jest złamany. Upewnij się, że dysza nie jest zatkana i że ekstruder działa poprawnie.
 2. Problem: Dysza jest zatkana

  • Rozwiązanie: Oczyść dyszę, używając cienkiego drutu do usunięcia zatoru. Możesz również podgrzać dyszę i próbować przepchnąć filament przez nią.
 3. Problem: Filament nie przylega do stołu roboczego

  • Rozwiązanie: Upewnij się, że stół roboczy jest dobrze wypoziomowany i czysty. Możesz użyć kleju w sztyfcie lub specjalnej taśmy, aby poprawić przyczepność.
 4. Problem: Warstwy się przesuwają

  • Rozwiązanie: Sprawdź, czy pasy i śruby są odpowiednio napięte i czy nie ma luzów. Upewnij się, że drukarka stoi na stabilnej powierzchni.
 5. Problem: Warstwy się nie łączą

  • Rozwiązanie: Zwiększ temperaturę dyszy lub prędkość przepływu filamentu. Upewnij się, że filament jest dobrej jakości.
 6. Problem: Warstwy są nierówne

  • Rozwiązanie: Upewnij się, że drukarka jest prawidłowo skalibrowana. Sprawdź, czy nie ma luzów w konstrukcji drukarki i czy głowica drukująca porusza się płynnie.
 7. Problem: Drukarka nie zaczyna drukować

  • Rozwiązanie: Sprawdź, czy plik z modelem 3D jest poprawnie przygotowany i czy jest załadowany na drukarkę. Upewnij się, że wszystkie połączenia są prawidłowo podłączone.
 8. Problem: Filament zacięty w ekstruderze

  • Rozwiązanie: Wyłącz drukarkę i ostrożnie usuń filament. Upewnij się, że ekstruder jest czysty i wolny od zanieczyszczeń.
 9. Problem: Problemy z kalibracją osi Z

  • Rozwiązanie: Skalibruj osie Z zgodnie z instrukcjami producenta. Upewnij się, że stół roboczy jest równo ustawiony.
 10. Problem: Nadmierne nagrzewanie się drukarki

  • Rozwiązanie: Upewnij się, że wentylatory działają poprawnie i że otwory wentylacyjne nie są zablokowane. Sprawdź, czy drukarka nie jest umieszczona w zamkniętym, gorącym pomieszczeniu.
 11. Problem: Filament pęka podczas drukowania

  • Rozwiązanie: Upewnij się, że filament nie jest stary ani przechowywany w wilgotnym środowisku. Przechowuj filament w suchym miejscu.
 12. Problem: Nadmierne nitkowanie (stringing)

  • Rozwiązanie: Zmniejsz temperaturę dyszy i zwiększ prędkość retrakcji. Upewnij się, że dysza jest czysta.
 13. Problem: Model odrywa się od stołu w trakcie drukowania

  • Rozwiązanie: Użyj taśmy malarskiej lub kleju w sztyfcie, aby poprawić przyczepność. Upewnij się, że stół jest dobrze wypoziomowany.
 14. Problem: Filament nie topi się równomiernie

  • Rozwiązanie: Sprawdź, czy dysza jest prawidłowo nagrzana i czy termistor działa poprawnie. Upewnij się, że filament jest dobrej jakości.
 15. Problem: Nierówna pierwsza warstwa

  • Rozwiązanie: Upewnij się, że stół roboczy jest równo ustawiony. Możesz również zwiększyć wysokość pierwszej warstwy w ustawieniach slicera.
 16. Problem: Warstwy są zbyt cienkie lub zbyt grube

  • Rozwiązanie: Dostosuj wysokość warstw w ustawieniach slicera. Upewnij się, że filament jest prawidłowo kalibrowany.
 17. Problem: Model ma niepożądane linie poziome (banding)

  • Rozwiązanie: Sprawdź, czy śruby i pasy są dobrze napięte. Upewnij się, że stół roboczy jest równo ustawiony i że drukarka jest stabilna.
 18. Problem: Filament się plącze

  • Rozwiązanie: Przechowuj filament w odpowiednich warunkach i upewnij się, że jest prawidłowo nawinięty na szpuli. Unikaj gwałtownych ruchów, które mogą powodować plątanie.
 19. Problem: Drukarka gubi kroki

  • Rozwiązanie: Sprawdź, czy pasy i śruby są dobrze napięte i czy silniki krokowe działają poprawnie. Upewnij się, że napięcie zasilania jest odpowiednie.
 20. Problem: Filament się topi i zatyka dyszę

  • Rozwiązanie: Sprawdź, czy temperatura dyszy jest odpowiednia dla używanego filamentu. Upewnij się, że chłodzenie dyszy działa poprawnie.

Każdy z tych problemów może mieć różne przyczyny, dlatego zawsze warto konsultować się z instrukcją obsługi drukarki oraz producentem, aby znaleźć najlepsze rozwiązanie. Czy potrzebujesz dodatkowych informacji na temat któregoś z tych problemów?